Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op alle eventuele claims op deze site.

De informatie op deze site is niet bedoeld als medisch advies. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (huis)arts.

We doen ons best om alle informatie zo goed en zo duidelijk mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van alle informatie voor eigen risico.

De informatie die (ervarings) deskundigen u geven via deze site hoeft niet in overeenstemming te zijn met hoe de schrijvers van de site over deze onderwerpen denken. Het is een site die probeert verschillende opinies van deskundigen aan u voor te stellen. Ondanks zorgvuldigheid in deze zijn noch wij noch de deskundigen in enigerlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van wat u zelf onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze site.

NEEM BIJ TWIJFEL ALTIJD CONTACT OP MET UW ARTS.