“Het smaakt me zo lekker” Smaakperceptie bij obese mensen ligt hoger

Ik zat na één bord Chinees echt bommetje vol. Ik had echt lekker gegeten, maar de laatste happen smaakten me echt niet meer zo goed. Ik at echter keurig mijn bord leeg, redelijk tegen heug en meug. De zwaar obese vriend van mijn man, die dol is op Chinees eten en tegenover me zat, at echter met gemak drie borden weg. Hij bleef met smaak opscheppen en elke hap ging met evenveel smaak naar binnen leek wel. Ik zat met studie en verbazing, maar ook wat misselijk, naar hem te kijken. Ik begrijp hem nu beter.

Hoe komt dit?

Uit nieuw onderzoek uit Iowa, USA naar hoe smakelijk iemand het eten vindt, bleek dat mensen met obesitas (BMI >30) het eten in het begin niet alleen als smakelijker ervoeren maar dit ook langer smakelijker vonden dan mensen met een normaal (BMI <25) of mensen met overgewicht (≥25 en <30).
Het ging om een gerandomiseerde gecontroleerde proef met 290 volwassen deelnemers, waarvan 80% vrouw was. Hun leeftijd varieerde van 18 tot 75. Van de deelnemers had 161 een normale BMI, 78 deelnemers hadden overgewicht en 51 waren geclassificeerd als obees.

Aan het onderzoek had ik graag meegedaan want het ging om mijn lievelingseten: chocolade. Deelnemers kregen steeds een stukje chocolade om op te eten en waarvan ze moesten aangeven hoe goed ze het vonden smaken. Dit moesten ze doen tot ze genoeg hadden gehad. Immers, de eerste hap is vaak erg lekker, maar je smaakplezier neemt af naarmate je meer van hetzelfde eet. Dacht men. Maar bij 11% bleek dit dus niet zo te zijn. 150 willekeurig gekozen deelnemers kregen daarnaast aanvullende informatie over de voedingswaarde van de chocolade.

De deelnemers aten gemiddeld 12 stukjes chocolade tot ze genoeg hadden gehad, met een variatie van 2 tot 51 stukjes tussen de deelnemers. Uit de analyse bleek dat de gemiddelde smaak perceptie bij het grootse deel van de groep afnam met elk nieuw stukje. Opvallend was dat er geen significant smaakverschil werd gevonden tussen de mensen met een normaal gewicht of overgewicht. Daarentegen gaven de deelnemers met overgewicht aan een hogere smaakbeleving te hebben aan het begin en nam deze ook langzamer af dan bij de twee andere categorieën deelnemers. Bij vrouwen nam het smaakgevoel sneller af dan bij mannen. Het verstrekken van informatie over de voedingswaarde had hier echter geen invloed op gehad.

Wat blijkt dus uit dit onderzoek: obese deelnemers (in dit onderzoek vooral vrouwen) aten meer chocolade dan niet-obese deelnemers voordat ze hetzelfde niveau in smaakbeleving hadden bereikt. Dit onderzoek is alleen nog maar gedaan met chocolade. Meer inzicht in smaakbeleving van alle voedselsoorten en hoe je dit kunt beïnvloeden is dan ook nodig om obesitas aan te pakken.

Tips LifeMe team:

  • Drink sowieso genoeg water om het hongergevoel tegen te gaan.
  • En probeer goed aan te voelen of je honger hebt of lekkere trek.
    In het laatste geval eet je omdat het je zo lekker smaakt.
      1. Is het gezond ? Probeer dan de helft te eten wat je normaal zou eten.
      2. Is het ongezond ? Kun je het vervangen door iets gezonders ? Doe dat. Kan dat niet ? Wil je het echt graag eten ? Eet dan ook hier de helft van wat je normaal zou eten.

Bronnen:

Science Daily

Jandoline

 

Auteur: Judith Niekel-Sjoerds, MA MSc

Fact check: Prof. A. Kharagjitsing