Impact van de consumptie van frisdranken en suikerhoudende dranken op de nierfunctie

Hoewel uit eerdere studies is gebleken dat suikerhoudende dranken het risico op nierziekten niet negatief beïnvloeden, vonden Amerikaanse onderzoekers dat andere klinische studies nodig waren om dat risico te evalueren.

Het betreft een analyse op de gegevens van een prospectieve studie waarin zwarte mannen en vrouwen uit Jackson (Mississippi, VS) ingesloten waren. Aan de hand van een vragenlijst over voeding met onder andere vragen over de consumptie van dergelijke dranken (insluiting tussen 2000 en 2004) kon de impact van die consumptie op de evolutie van de gezondheid van de nieren (CKD, chronic kidney disease of nierinsufficiëntie) worden geëvalueerd.

De gemiddelde leeftijd bij de insluiting was 54 jaar en 64% van de patiënten was vrouw. Niemand had nierinsufficiëntie bij de insluiting.

De conclusies brachten naar voren dat 185 van de 3.003 deelnemers, of 6%, nierinsufficiëntie kregen tijdens de mediane follow-up van 8 jaar.

Er werden statistische correcties uitgevoerd op de gegevens voor de energetische inname via de voeding, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, geslacht, BMI, roken, beweging, hypertensie, diabetes, HDL-cholesterol, cardiovasculaire antecedenten en eGFR (‘estimated glomerular filtration rate’ of geschatte glomerulusfiltratiesnelheid op basis van het resultaat van de creatinine in het bloed om de kwaliteit van de nierfunctie te evalueren). Daaruit leidden de onderzoekers af dat een grote consumptie van frisdranken en vruchtendranken met toegevoegde suikers gepaard ging met een significante stijging van de kans om nierinsufficiëntie te krijgen ten opzichte van matige gebruikers. Het berekende risico was gestegen met 61%.

Referenties