Last van je menstruatie? Ga lopen op de loopband!

Even wat onthutsende feiten: Bijna twee derde van de vrouwen heeft last van menstruatiepijn, en maar liefst 84% van de jonge vrouwen. En weer 20% van deze vrouwen hebben zodanig last hiervan dat dit hen belemmert in hun dagelijkse activiteiten. Ruim 55% van de deelnemende vrouwen nam standaard medicijnen voor de pijn. Steroideloze onstekingsremmers blijken tot nu de enige effectieve medicatie voor menstruatiepijn te zijn. Door de pijn vermeed 40% van de deelnemers sociale activiteiten.

Een nieuwe studie door Nieuw-Zeelandse onderzoekers onderzocht of een op de loopband- gebaseerde aerobic oefening kon helpen om primaire menstruatiepijn tegen te gaan. Zij waren met name geïnteresseerd of de pijnintensiviteit veranderde door de training, maar ook in zaken als de “quality of life”, dagelijks functioneren, en het slaappatroon.

Er deden 70 vrouwen tussen de 18 en 43 mee. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld. De controlegroep deed alles zoals ze altijd deden. De experimentele groep kreeg vier weken lang drie keer in de week onder begeleiding aerobic training. De training begon na de laatste dag van de menstruatie. Na de vier weken gingen zij zelf thuis 6 maanden op een loopband lopen. Deelnemers uit de experimentele groep rapporteerden 6% minder pijn na de eerste vier weken en maar 22% minder pijn na 6 maanden zelf thuis te hebben geoefend. Na de 7-maanden follow-up periode gaven de deelnemers ook aan een betere kwaliteit van leven te hebben en beter te kunnen functioneren. De oefeningen bleken geen effect te hebben op de slaap.

Hoewel sporten dus voor veel vrouwen met pijnlijke menstruatie het laatste is wat ze dan zouden willen doen, lijkt dit onderzoek dus juist aan te tonen dat je daardoor significant minder last hebt van de pijn, met zelfs gereduceerde pijn op de langere termijn (4-7 maanden).

Advies LifeMe team: Heb je last van pijnlijke menstruatie? Ga dan in overleg met je huisarts/fysiotherapeut/erkend sportinstructeur etc. eenzelfde soort programma uitproberen. Buiten is misschien nog fijner?

Auteur: Judith Niekel-Sjoerds MA Msc

Bronnen: 

Medical News Today

Effectiveness of a treadmill-based aerobic exercise intervention on pain, daily functioning, and quality of life in women with primary dysmenorrhea: A randomized controlled trial.

Kannan, Priya et al., Contemporary Clinical Trials, Volume 81, 80 – 86