LifeMe 2019

16/11 ek. : Aula Q, VUB - Pleinlaan 2 - Elsene

In ons tweede LifeMe congres ligt de focus op cardiovasculaire aandoeningen, kanker en geestelijke gezondheidszorg. Voor elk van deze domeinen leer je van professionals en patiënten/ervaringsdeskundigen waarom gezonde levensstijl belangrijk is. 

In een eerste deel wordt dieper ingegaan op het gezondheidsbeleid in België en hoe de principes van LifeMehierbij een rol kunnen spelen. Daarna wordt ingegaan op de link tussen inflammatie, HRV en kanker.  Een boeiend topic dat ter sprake zal komen heeft betrekking op microbioomen de brain-gut as. Burn-out zal ook aandacht krijgen, alsook de impact van levensstijl op hart-en vaatziekten en de link tussen voeding en veroudering. Tenslotte leren we hoe ons autonoom zenuwstelsel kunnen beïnvloeden.

We richten ons op het brede publiek van zorgverleners, patiënten, beleidsmakers en al wie interesse betoont in gezonde levensstijl. Er werd accreditatie  aangevraagd.

De voertaal tijdens het congres is Nederlands.

We presenteren wetenschappelijke gegevens maar vermijden medisch jargon zodat het voor iedereen te volgen is.

Het congres is het tweede over dit onderwerp in België en we zijn hierbij de voorhoede van een veelbelovende Europese beweging, samen met Nederland en de UK.

Zie ook:

1) Leidense Bio-Science Park
2) Medic Foot Prints

Onze sponsors (waarvoor dank):