Nare ervaringen, teamsport en mentale gezondheid

Er bleek uit een Amerikaans deelonderzoek met data van ruim 9600 vrijwilligers een (positieve) relatie te zijn tussen tieners die nare ervaringen hadden meegemaakt, aan teamsport doen en hun mentale gezondheid.

Van de deelnemers had ongeveer de helft een of meer nare ervaringen gehad tijdens de jeugd. Nare ervaringen waren gedefinieerd als bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, een alcoholistische ouder of een ouder die in de gevangenis zat.

De teamsporters gaven aan minder last te hebben van depressies en/of angsten. Ook op latere leeftijd gaven zij aan minder last van depressieve gevoelens te hebben.

Van belang is je te realiseren dat er met dit onderzoek geen causaal verband is aangetoond, alleen een relatie. Kernvraag blijft dan ook wat precies het verband is. Angsten en depressieve gevoelens bij kwetsbare tieners kunnen er ook juist voor zorgen dat ze geen teamsport beoefenen.

Teamsport kan volgens de auteurs wel helpen de veerkracht van pubers te vergroten. Daarom bevelen zij beleidsmakers en andere betrokkenen aan teamsporten beschikbaar te maken voor deze kwetsbare doelgroep.

Bronnen:

 

Fact check:
Dr. Christel Fontaine (Medisch Expert LifeMe vzw Oncologie)
Mr. Yannick Pots