Nieuwe holistische en medicijn-vrije interventie bij opgenomen psychiatrische patiënten kan helpen welzijn en geluksgevoelens te vergroten

Fact checking: Prof. dr. Reginald DeSchepper

Het onderzoek werd door onderzoekers bij de Amerikaanse Universiteit van Vermont in Burlington gedaan bij 100 in-huis patiënten bij een psychiatrische kliniek. De patiënten leden aan verschillende condities, zoals bipolair affectieve disorder, GAS (gegeneraliseerde angst stoornis), psychoses en depressie.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat fysieke activiteit kan helpen om angsten en depressieve symptomen te verminderen. De onderzoekers wilden nu kijken of fysieke activiteit ook patiënten in een psychiatrische instelling kunnen helpen. Meestal krijgen patiënten hier niet alleen medicatie, maar ook “praat therapieën”, zoals bijvoorbeeld psychotherapie of kringgesprekken.

De instellingen zijn vaak klein behuisd en vol. Dit kan (additionele) stress opleveren bij patiënten, hetgeen weer kan leiden tot een verslechtering van hun conditie.

De interventie bestond uit 60-minuten sessies van gestructureerde oefeningen op het gebied van cardiovasculaire training, weerstandstraining en flexibiliteit. Daarnaast gaven ze ook sessies van een uur met informatie over gezond eten, budget, en hoe je een maaltijd bereidt. De onderzoekers hebben voor de interventie speciaal een gymzaal gebouwd bij de instelling met daarin onder meer roeimachines, aerobic steps, en hometrainers.

Deelnemers kregen voor en na de sporttraining vragenlijsten met vragen over hun eigenwaarde (self-esteem), stemming (mood) en zelf-imago (self-image). Na de interventie rapporteerden meer dan 95% van de deelnemers een verbetering in stemming en eigenwaarde. Sterker nog, ruim 97% gaf aan dat zij graag meer wilden sporten. Ook gaf meer dan 90% aan dat ze tevreden waren met hoe hun lijf voelde na de sessies, maar ook rapporteerden zij lagere scores op het gebied van angst, boosheid en depressie.

Uiteraard zijn er zoals bij elk onderzoek de nodige kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek en is voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de uitkomsten. In dit onderzoek is er bijvoorbeeld een kleine deelnemersgroep (100), en beperkte het onderzoek zich tot na de sportsessies. Longitudinaal onderzoek (ofwel het volgen gedurende langere tijd) had meer inzicht geboden of het om langdurige effecten ging en hoe dit effect zich ontwikkelt in de tijd. Ook had de gym veel natuurlijk licht, terwijl de instelling zelf dit niet had. Natuurlijk licht kan invloed hebben op de stemming, en dit kan dus de uitkomsten op de (verbeterde) stemming bij deelnemers beïnvloed hebben.

Tip LifeMe team: Onder begeleiding sporten kan mogelijk helpen om psychiatrische condities te verbeteren/verlichten zonder dat hierbij medicatie te pas hoeft te komen. Overleg met uw arts/de instelling of dit een optie is.

Bronnen:

1) Sage Journals

2) Medical News Today