Onderzoek met 5min ademhalingstraining: mogelijk positief effect op bloeddruk, hart, hersenen en vaten

Onderzoekers van Boulder University in Colorado onderzochten in een verkennend onderzoek in een klinische trial het effect van “Inspiratoire Spierkracht Training” (Inspiratory Muscle Strength Training, afgekort tot IMST). Inspiratoir staat voor ons ademhalingstelsel. De techniek richt zich op het versterken van de spieren die betrokken zijn bij het inademen. Dit wordt gedaan met behulp van een klein draagbaar apparaat dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor onder meer patiënten met ademhalingsproblemen zoals taai-slijmziekte, bronchitis etc.

Kijk hier voor meer informatie hieronder of via deze link: Boulder University IMST filmpje.

 

Met dit onderzoek hebben ze een eerste aanzet gegeven om te achterhalen of deze 5-minuten techniek bloeddruk kan verlagen, het risico op een hartaanval kan verminderen maar ook het geheugen en sport prestaties kan verbeteren, zonder dat men zich intensief hoeft te bewegen.

In 2016 had een 6-weekse proef naar effecten van IMST op het obstructieve aangetoond dat het apparaat ook leidde tot een lagere systolische bloeddruk van 12 mmHg, de maat waarmee bloeddruk wordt gemeten. Deze proef maakte de onderzoekers nieuwsgierig naar het effect op vaten, geheugen en fysieke gezondheid. Dit resulteerde in het bovengenoemde onderzoek bij 50 volwassenen van middelbare leeftijd. Deelnemers die IMST gebruikten werden vergeleken met deelnemers die een neutraal apparaat hadden gekregen dat geen weerstand gaf bij inademen. Uit de verzamelde data bleek dat deelnemers in de IMST groep niet alleen een significant lagere bloeddruk hadden maar dat ook hun grote vatenfunctie aanzienlijk verbeterd was ten opzichte van de controlegroep. Ook deed de IMST groep het beter bij geheugentesten en konden ze ook langer rennen op de loopband, met een lagere hartslag en zuurstofverbruik.

De voorlopige resultaten zijn dus positief. Uiteindelijk doel is een snelle, bewezen effectieve interventie te ontwikkelen die ook echt uitgevoerd wordt door drukke volwassenen in de bloei van hun leven.

Praktische tip LifeMe team op basis van dit onderzoek: Vraag bij uw huisarts/specialist wat er op dit moment in België en Nederland aan onderzoek hiernaar gaande is en hoe, en of IMST voor u behulpzaam zou kunnen zijn. Doe dus niets op uw eigen houtje, vraag eerst professioneel advies.

Bron:

Medical News Today

Fact checking: prof.dr R. DeSchepper, dr.-spec. C. Fontaine, mr. Y. Pots