Team

LifeMe vzw is opgericht in Juni 2018 met als doel het concept van levensstijl als medicijn te onderbouwen. LifeMe werkt volgens de principes van evidence based medicine en best practice.

We werken bij voorkeur met programma’s en adviezen die gebaseerd zijn op robuust wetenschappelijk onderzoek en houden steeds het principe ‘primum non nocere’ voor ogen.

Vertrekkend vanuit die principes is er ook aandacht voor veelbelovende innovatieve technieken en inzichten om de gezondheid en het welbevinden te bevorderen, in het bijzonder van personen met verhoogd gezondheidsrisico en/of chronische aandoeningen.