Professor Marie B D’Hooghe

Neurologe

Als neuroloog in het Nationaal MS Centrum behandel ik personen met multiple sclerose (MS) met medicatie en neurorevalidatie. Het valt mij op hoe sterk het ziekteverloop bij personen met MS kan verschillen.

Als deeltijds docent/onderzoeker aan de VU Brussel gaat mijn interesse uit naar de bijdrage van omgevingsfactoren en levensstijl. Er zijn voldoende aanwijzingen om ervan uit te gaan dat een actieve en gezonde levensstijl mogelijkheden biedt om het ziekteverloop gunstig te beïnvloeden en de kwaliteit van leven van personen met MS te verbeteren. Het is evenwel moeilijk om hiervoor harde bewijzen te leveren.

LifeMe betekent voor mij een forum voor uitwisseling van wetenschappelijke inzichten en een bron van inspiratie om de zoektocht bij MS verder te zetten.