Wat is LifeMe

LifeMe staat voor Lifestyle as Medicine. Levensstijlgeneeskunde omvat het gebruik van evidence-based levensstijltherapeutische benaderingen, zoals overwegend volwaardig voedsel (whole food), plantaardig dieet, regelmatige lichamelijke activiteit, voldoende slaap, stressmanagement, vermijden van risicovol middelengebruik en andere niet-medicamenteuze middelen om levensstijlgerelateerde chronische ziekte te voorkomen en te behandelen.

Het American College of Lifestyle Medicine, de Australian Lifestyle Medicine Association en de European Lifestyle Medicine Organisation definiëren Lifestyle medicine (ELMO) als: Levensstijlgeneeskunde is een tak van evidence-based medicine waarin uitgebreide levensstijlveranderingen (waaronder voeding, lichamelijke activiteit, stressmanagement) , sociale steun en milieublootstelling) worden gebruikt om de progressie van chronische ziekten te voorkomen, te behandelen en om te keren door de onderliggende oorzaken ervan aan te pakken. Levensstijlgeneeskunde interventies omvatten screening van gezondheidsrisicobeoordeling, counseling van gezondheidsgedragsverandering en klinische toepassing van levensstijlaanpassingen. Levensstijlgeneeskunde wordt vaak voorgeschreven in combinatie met farmacotherapie en andere vormen van therapie.

Levensstijlgeneeskunde is een interdisciplinair gebied van interne geneeskunde, psychosociale en neurowetenschappen, volksgezondheid en milieu en biologie. Belangrijke principes omvatten preventiestrategieën die levensstijlgewoonten aanpakken, de onderliggende biologische oorzaken (ook minder directe oorzaken zoals stedenbouwkundige initiatieven om steden en buurten socialer en gezonder te maken), en de pathofysiologie die gemeenschappelijk is voor levensstijlgerelateerde aandoeningen (bijv. systemische ontsteking, ontregelde stress-as, metabole disfuncties etc.). Als zodanig is levensstijlgeneeskunde een aanvullende vorm van behandeling die helpt de beste aspecten van de volksgezondheid en de conventionele klinische geneeskunde te overbruggen.

Bron: