LifeMe staat voor Lifestyle as Medicine of in het Nederlands Levensstijl als Medicijn.

LifeMe vzw wil op een wetenschappelijk verantwoorde manier levensstijl inzetten om chronische ziekten, gerelateerd aan ongezonde levensstijl, te voorkomen, te behandelen en –indien mogelijk– te doen keren. Indien genezing niet mogelijks is dan richten we ons op symptoomcontrole en kwaliteit van leven.

LifeMe steunt op 7 pijlers

 1. Voeding
 2. Beweging
 3. Sociale steun
 4. Stressbeheersing
 5. Zingeving
 6. Slaap
 7. Milieu

LifeMe wil optimale voorwaarden creëren waardoor mensen stappen zetten in de richting van een meer gezonde levensstijl.
We willen echter mensen die ongezond leven niet culpabiliseren.
LifeMe omvat specifieke programma’s voor bepaalde groepen zoals mensen met

 • diabetes
 • hart- en vaataandoeningen
 • kanker
 • MS

en kwetsbare groepen: mensen met een laag inkomen, hoge werkdruk, enzovoort.

Daarnaast willen we ook op beleidsniveau werken door te ijveren voor gezondheid bevorderende initiatieven zoals (financiële) ondersteuning van levensstijlaanpassingen, promoten gezonde voeding, beweging, enzovoort.