Wil je afvallen? Slaap je slanker!

Recent onderzoek bij oudere mensen die wilden afvallen wees uit dat mensen die slechter sliepen niet alleen minder gewicht kwijtraakten dan mensen die wel goed sliepen, maar ook hun BMI nam minder af.

Overgewicht en obesitas is een groot probleem in onze moderne maatschappij. Niet alleen beweeg je je veel lastiger maar je loopt ook meer risico om gezondheidsproblemen te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan diabetes 2 en hart- en vaatziekten.

Echter, goed slapen is ook voor veel mensen over de hele wereld een probleem. Hoewel iedereen wel weet dat je eigenlijk van 18-64 jaar 7-9 uur achter elkaar zou moeten slapen op een nacht, is dit voor velen in de praktijk niet haalbaar. Zo gaf 36% van de deelnemers in een Amerikaans slaaponderzoek aan dat zij niet uitgerust wakker werden. Dit betekent dat zij of niet genoeg slaap kregen of niet goed genoeg sliepen. Onvoldoende slaap kan onder meer je geheugen beïnvloeden en leiden tot het je terugtrekken uit het sociale leven en eenzaamheid bevorderen.

In het recente onderzoek door onder andere de Human Nutrition Unit van de Rovira i Virgili University in Tarragona, Spain, bleek een relatie te bestaan tussen een verstoord slaappatroon en gewichtsverlies bij deelnemers aan het primaire cardiovasculaire preventieve trial, genaamd PREDIMED-Plus. Deze klinische trial volgt deelnemers die het mediterrane dieet volgen in het kader van een levensstijl interventie gericht op intensief gewichtsverlies. De deelnemers kregen ook instructies om hun fysieke activiteiten te vergroten en namen deel aan sessies waarin gezonde gewoonten en levensstijl centraal stonden. Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar het effect van korte/voldoende slaap en regelmatig of onregelmatig slaappatroon. De bijna 2000 te zware of obese deelnemers met het metabole syndroom werden een jaar gevolgd en hadden een gemiddelde leeftijd van 65 jaar.

Deelnemers die niet elke nacht hetzelfde aantal slaapuren rapporteerden (hoge slaap variabiliteit) hadden minder gewichtsverlies dan deelnemers die elke nacht hetzelfde slaappatroon hadden. Ook was hun BMI minder afgenomen. Ook was de middelomvang van deelnemers met gemiddeld minder dan zes uur slaap per nacht minder afgenomen dan mensen die 7-9 uur per nacht sliepen.

LifeMe’s slaapdeskundige Julie Vanderlinden licht dit als volgt toe: Een mogelijke verklaring van deze negatieve effecten op het lichaamsgewicht zijn terug te vinden in de hormonale schommelingen. Een tekort aan slaap kan leiden tot een disbalans van de hormonen ghreline en leptine. Ghreline staat bekend als het hongerhormoon en stimuleert het lichaam tot calorie-opname. Leptine daarentegen, is het verzadigingshormoon dat het lichaam een gevoel van verzadiging geeft na een maaltijd en calorieopname probeert te verminderen. Door het tekort aan slaap ontstaat er een disbalans tussen beide hormonen waardoor ghreline het lichaam vroeger en vaker aanzet tot meer calorieopname en leptine pas later geactiveerd wordt.

Naast slaap blijkt stress en depressie een belangrijke invloed uit te oefenen op gewicht. Stress zorgt er namelijk voor dat er meer van het stress hormoon cortisol in je bloedbaan circuleert en dat je ook minder goed zal slapen.

Advies LifeMe team: Zou je graag wat afvallen? Besteed dan ook zeker voldoende zorg aan een goed slaappatroon en stressreductie. Vraag hier advies over bij je huisarts, slaapcoach, lifestijlcoach etc.

 

Bron: Lees hier meer…

 

 

Auteur: Judith Niekel-Sjoerds MA MSc

Fact-check: Nancy Gheysens MSc, J. Vanderlinden MSc Public health Drs Biomedical Sciences