LifeMe vzw

LifeMe staat voor Lifestyle as Medicine of in het Nederlands Levensstijl als Medicijn

LifeMe vzw wil op een wetenschappelijk verantwoorde manier levensstijl inzetten om chronische ziekten, gerelateerd aan ongezonde levensstijl, te voorkomen, te behandelen en –indien mogelijk– te doen keren. Indien genezing niet mogelijk is dan richten we ons op symptoomcontrole en kwaliteit van leven.

LifeMe steunt op 7 pijlers : 


LifeMe wil optimale voorwaarden creëren waardoor mensen stappen zetten in de richting van een meer gezonde levensstijl.

We willen mensen die ongezond leven niet culpabiliseren maar hen wel ondersteunen en zorgen voor een optimale omgeving om gezond te leven.
LifeMe omvat specifieke programma’s voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld voor personen met:

  • diabetes,
  • hart- en vaataandoeningen,
  • kanker,
  • MS…

en kwetsbare groepen:mensen met een laag inkomen, hoge werkdruk, enzovoort.

Daarnaast willen we ook op beleidsniveau werken door te ijveren voor gezondheidsbevorderende initiatieven zoals
(financiële) ondersteuning van levensstijlaanpassingen, promoten van gezonde voeding, beweging, enzovoort.

LifeMe-congres 2018

Het congres LifeMe2018 is enorm goed meegevallen en een deelnemer schreef dat ze dit “het warmste congres van de laatste jaren”...