Oproep !

De hoogste tijd om ‘Levensstijl als medicijn’ een plaats te geven in de gezondheidszorg.

LifeMe vzw

LifeMe staat voor Lifestyle as Medicine of in het Nederlands Levensstijl als Medicijn

LifeMe vzw wil op een wetenschappelijk verantwoorde manier levensstijl inzetten om chronische ziekten, gerelateerd aan ongezonde levensstijl, te voorkomen, te behandelen en –indien mogelijk– te doen keren. Indien genezing niet mogelijk is dan richten we ons op symptoomcontrole en kwaliteit van leven.

LifeMe steunt op 7 pijlers : 


LifeMe wil optimale voorwaarden creëren waardoor mensen stappen zetten in de richting van een meer gezonde levensstijl.

We willen mensen die ongezond leven niet culpabiliseren maar hen wel ondersteunen en zorgen voor een optimale omgeving om gezond te leven.
LifeMe omvat specifieke programma’s voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld voor personen met:

  • diabetes,
  • hart- en vaataandoeningen,
  • kanker,
  • MS…

en kwetsbare groepen:mensen met een laag inkomen, hoge werkdruk, enzovoort.

Daarnaast willen we ook op beleidsniveau werken door te ijveren voor gezondheidsbevorderende initiatieven zoals
(financiële) ondersteuning van levensstijlaanpassingen, promoten van gezonde voeding, beweging, enzovoort.

Amerikaanse studie naar Alzheimer toont aanmerkelijke verbeteringen geheugen

Onderzoekers in Californië hebben in 2016 een kleine studie uitgevoerd met 10 patiënten met Alzheimer om te onderzoeken wat de...

Screenen voor colorectale kanker

Screenen voor colorectale kanker via de momenteel beschikbare fecestests en endoscopie zou het risico op sterfte door...

Emissie van (bestel)wagens verantwoordelijk voor 6 miljard pond gezondheidskosten in Verenigd Koninkrijk

17/07 - Een Brits team van de universiteiten Oxford en Bath heeft de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar het...

Hoe alcohol het DNA van stamcellen beschadigt en het risico op kanker verhoogt

LONDON (Reuters) – Het drinken van alcohol produceert een schadelijke chemische stof in het lichaam die kan leiden tot...

Meer fruit en groenten eten verlaagt het risico op agressieve borstkanker

Luc Ruidant Volgens een Amerikaans onderzoek zouden vrouwen die dagelijks meer fruit en groenten eten dan de hoeveelheid die...

In België riskeer je langer te leven.

BRUSSEL, 10/10.Uit een recent rapport van de World Health Organization en de NCD Alliance blijkt dat het risico om aan een...

Ongezond eten verhoogt het risico op depressie en kanker

Luc Ruidant Een studie toont aan dat mensen die gezond eten, minder gemakkelijk depressief worden dan mensen met een weinig...

LifeMe-congres 2018

Het congres LifeMe2018 is enorm goed meegevallen en een deelnemer schreef dat ze dit “het warmste congres van de laatste jaren”...