Oproep !

De hoogste tijd om ‘Levensstijl als medicijn’ een plaats te geven in de gezondheidszorg.

Appel !

La “médecine Lifestyle”, une alternative valable pour une médecine trop technologique

LifeMe vzw

LifeMe staat voor Lifestyle as Medicine of in het Nederlands Levensstijl als Medicijn

LifeMe vzw wil op een wetenschappelijk verantwoorde manier levensstijl inzetten om chronische ziekten, gerelateerd aan ongezonde levensstijl, te voorkomen, te behandelen en –indien mogelijk– te doen keren. Indien genezing niet mogelijk is dan richten we ons op symptoomcontrole en kwaliteit van leven.

LifeMe steunt op 7 pijlers : 


LifeMe wil optimale voorwaarden creëren waardoor mensen stappen zetten in de richting van een meer gezonde levensstijl.

We willen mensen die ongezond leven niet culpabiliseren maar hen wel ondersteunen en zorgen voor een optimale omgeving om gezond te leven.
LifeMe omvat specifieke programma’s voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld voor personen met:

  • diabetes,
  • hart- en vaataandoeningen,
  • kanker,
  • MS…

en kwetsbare groepen:mensen met een laag inkomen, hoge werkdruk, enzovoort.

Daarnaast willen we ook op beleidsniveau werken door te ijveren voor gezondheidsbevorderende initiatieven zoals
(financiële) ondersteuning van levensstijlaanpassingen, promoten van gezonde voeding, beweging, enzovoort.

Vitamine D gecombineerd met chemotherapie lijkt groei geavanceerde darmkanker tegen te gaan

Dit bleek bij een klinische trial uitgevoerd door het Dana-Farber's Gastrointestinal Cancer Treatment Center in Boston. In de...

Nieuw Amerikaans onderzoek naar invloed darmflora op autisme

Volgens dit artikel wordt één op de negenenvijftig kinderen in de US tegenwoordig als "autistisch" gediagnosticeerd (vergelijk:...

Onderzoek met 5min ademhalingstraining: mogelijk positief effect op bloeddruk, hart, hersenen en vaten

Onderzoekers van Boulder University in Colorado onderzochten in een verkennend onderzoek in een klinische trial het effect van...

Overgewicht voor je vijftigste is gelinkt aan hoger risico alvleesklierkanker

Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat er een link is tussen het hebben van overgewicht voor je 50ste en het risico dat je...

Elk jaar sterven 15.000 Belgen onnodig door ongezonde voeding

Uit onderzoek gepubliceerd in het bekende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet wordt geschat dat er wereldwijd meer...

Huidkanker in België toegenomen met 350% sinds 2004

“Het gevecht tegen huidkanker… begint in je hoofd”: bijna de helft van de patienten wacht 3 tot 6 maanden met bezoek dokter. Van...

Amerikaanse studie naar Alzheimer toont aanmerkelijke verbeteringen geheugen

Onderzoekers in Californië hebben in 2016 een kleine studie uitgevoerd met 10 patiënten met Alzheimer om te onderzoeken wat de...

Screenen voor colorectale kanker

Screenen voor colorectale kanker via de momenteel beschikbare faecestests en endoscopie zou het risico op sterfte door...

Emissie van (bestel)wagens verantwoordelijk voor 6 miljard pond gezondheidskosten in Verenigd Koninkrijk

17/07 - Een Brits team van de universiteiten Oxford en Bath heeft de resultaten gepubliceerd van hun onderzoek naar het...

Hoe alcohol het DNA van stamcellen beschadigt en het risico op kanker verhoogt

LONDON (Reuters) – Het drinken van alcohol produceert een schadelijke chemische stof in het lichaam die kan leiden tot...