top of page

Over

Team lifeme.jpg

Ons Verhaal

Chronische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden en ziekte in geïndustrialiseerde samenlevingen. Meer dan 70% van de bevolking heeft een of meerdere chronische aandoeningen. Voor de persoon in kwestie heeft dit een grote impact op de levenskwaliteit (met o.a. langdurige ziektetrajecten). Voor de maatschappij resulteert dit in absenteïsme en hoge kosten: ongeveer 75% van de uitgaven in de gezondheidszorg zijn te wijten aan chronische aandoeningen. Veelal worden deze aandoeningen behandeld met geneesmiddelen en invasieve ingrepen zoals chirurgie.

 

Chronische aandoeningen zijn nochtans in belangrijke mate te voorkomen.  Het verloop van deze aandoeningen kan ook beïnvloed worden. Bij diabetes is er behandeling mogelijk met levensstijlaanpassingen.

Vrij recent onderzoek toont aan dat een gezonde levensstijl een objectief aantoonbare gunstige impact heeft op tal van biomarkers, inclusief genexpressie waarbij tal van ongunstige genen uitgeschakeld (down-regulated) en gunstige ‘aangezet’ (up-regulated) worden. Ook beïnvloedt levensstijl de processen van celveroudering (telomeraseen telomeerlengte). Dit impliceert dat mensen voor een groot deel hun gezondheid en welbevinden in eigen handen kunnen nemen. 

 

LifeMe staat voor Lifestyle as Medicine of in het Nederlands Levensstijl als Medicijn. 

 

LifeMe wil op een wetenschappelijk verantwoorde manier levensstijl inzetten om chronische ziekten, gerelateerd aan ongezonde levensstijl, te voorkomen, te behandelen en –indien mogelijk–te doen keren. Indien genezing niet mogelijk is dan richten we ons op symptoomcontrole en levenskwaliteit. 

 

LifeMe steunt op  7 pijlers:

  • Voeding

  • Beweging

  • Omgeving

  • Stressbeheersing

  • Zingeving

  • Slaap

  • Sociale steun

 

LifeMe wil optimale voorwaarden creëren waardoor mensen stappen zetten in de richting van een meer gezonde levensstijl. We willen echter mensen die ongezond leven niet culpabiliseren.  

 

LifeMe omvat specifieke programma’s voor bepaalde groepen: enerzijds voor de groep mensen met gezondheidsproblemen:  diabetes, hart- en vaataandoeningen, kanker, MS… en anderzijds ook voor andere kwetsbare groepen: mensen met een laag inkomen, hoge werkdruk, enz. 

 

Daarnaast willen we ook op beleidsniveau werken door te ijveren voor gezondheidsbevorderende initiatieven zoals (financiële) ondersteuning van levensstijlaanpassingen, promoten van gezonde voeding, beweging, enz. 

4.png
2.png
3.png
bottom of page