top of page
Zoeken

Pleidooi voor levensstijlgeneeskunde

Lees verder om te ontdekken wat levensstijlgeneeskunde is en waarom het u en uw gemeenschap ten goede kan komen.


Als professional in de gezondheidszorg en expert op het gebied van levensstijlgeneeskunde kan ik met een gerust hart zeggen dat deze tak van de geneeskunde een krachtige oplossing biedt voor het voorkomen en terugdraaien van chronische ziekten. Verder stelt het je in staat om je immuunsysteem te versterken, en gebaseerd is op een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs.

Door gebruik te maken van levensstijlinterventies erkent de levensstijlgeneeskunde niet alleen dat chronische ziekten grotendeels te voorkomen en omkeerbaar zijn door veranderingen in de levensstijl, maar stelt zij mensen ook in staat een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid en welzijn.

 

Luister je liever naar experten om meer te leren over de leefstijlgeneeskunde? Luister dan naar de LifeMe Podcast.

 

Wat is levensstijlgeneeskunde?

Levensstijlgeneeskunde is een tak van de geneeskunde die zich richt op het gebruik van levenssstijlinterventies, zoals dieet, lichaamsbeweging en stressmanagement, om chronische ziekten te voorkomen, te behandelen of terug te draaien, om je immuunsysteem te versterken en om weerbaarder te worden tegen infectiecomplicaties van bv.COVID-19. Het erkent dat chronische ziekten, zoals hartziekten, diabetes en overgewicht, grotendeels te voorkomen en omkeerbaar zijn door veranderingen in levensstijl, en streeft ernaar mensen in staat te stellen een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid en welzijn.

Het is gebaseerd op een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat levensstijlfactoren bijdragen tot de ontwikkeling van chronische ziekten. Deze aanpak kan hand in hand gaan met geneesmiddelen en andere medische ingrepen maar kan vaak ook effectief zijn als op zichzelf staande behandeling.

Beoefenaars van levensstijlgeneeskunde, waaronder artsen, kinesitherapeuten, psychologen, diëtisten, coaches en andere zorgverleners, kunnen hun patiënten een reeks diensten aanbieden, waaronder voedingsadviezen, programma's voor lichaamsbeweging, technieken voor stressbeheersing, gewichtsmanagement, rookstop en andere maatregelen voor een gezonde levensstijl. Verschillende disciplines kunnen elkaar verstreken wanneer ze samenwerken bij bepaalde gezondheidstrajecten zoals bij de aanpak van hart-en vaatziekten of diabetes of gewichtsmanagement.


“Standaard zorgmethoden, zoals het gebruik van geneesmiddelen, kunnen effectief zijn bij het beheersen van de symptomen van chronische ziekten maar pakken de onderliggende oorzaken van deze aandoeningen niet aan. Levensstijlgeneeskunde daarentegen richt zich op het aanpakken van de onderliggende levensstijlfactoren die bijdragen aan de ontwikkeling en progressie van chronische ziekten.

Aanpak van grondoorzaken of symptoombestrijding?

Het is belangrijk om te benadrukken dat levensstijlgeneeswijzen complementair zijn aan de standaardzorg, en dat reeds veel gezondheidsprofessionals bepaalde aspecten van deze aanpak reeds integreren in hun behandelplan.

Levensstijlgeneeskunde richt zich op het voorkomen of behandelen van chronische ziekten door de onderliggende factoren van de ziekteprocessen aan te pakken, terwijl standaardzorg zich vaak richt op het beheren van de symptomen van chronische ziekten nadat ze zijn ontwikkeld.

Levensstijlgeneeswijzen leggen sterk de nadruk op levensstijlfactoren, zoals voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement. Standaardzorgbenaderingen kunnen ook rekening houden met deze factoren, maar leggen meer nadruk op geneesmiddelen en andere medische ingrepen.

Men hanteert een holistische benadering van gezondheid, waarbij de onderlinge samenhang van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn wordt erkend. Standaardzorg kan ook rekening houden met deze dimensies van gezondheid, maar leggen meer nadruk op het aanpakken van specifieke medische aandoeningen.

Tenslotte stelt men bij de levensstijlgeneeskunde patiënten in staat een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid en welzijn, en voorzien hen van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om hun levensstijl blijvend te veranderen. Standaardzorgbenaderingen kunnen patiënten ook aanmoedigen proactief met hun eigen gezondheid om te gaan, maar leggen meer nadruk op het volgen van voorgeschreven behandelingen.


Waarom levensstijlgeneeskunde?

Chronische ziekten, zoals hartziekten, diabetes en obesitas, zijn wereldwijd verantwoordelijk voor een groot deel van de morbiditeit en mortaliteit en vormen een grote belasting voor de gezondheidszorg. Levensstijlgeneeswijzen op basis van voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement, zijn effectief gebleken bij de preventie en behandeling van deze ziekten. Door deze benaderingen te integreren in de standaardzorg kunnen we patiënten evidence-based zorg van hoge kwaliteit bieden.


“Door levensstijlgeneeskunde eerder vroeger dan later in de standaardzorg op te nemen, kunnen zorgverleners de onderliggende oorzaken van chronische ziekten aanpakken en hun patiënten meer omvattende en holistische zorg bieden. Het zou patiënten ook aanmoedigen een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid en welzijn, en hen in staat stellen blijvende veranderingen in hun levensstijl aan te brengen die hun gezondheidsresultaten kunnen verbeteren.”

Omdat de levensstijlgeneeskunde de onderliggende oorzaken van chronische ziekten aanpakt, en de noodzaak van dure medische behandelingen kan voorkomen, kunnen we op lange termijn de kosten van de gezondheidszorg verlagen en een duurzamer gezondheidszorgsysteem creëren. Door mensen aan te moedigen om een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid en welzijn, stelt men hen in staat om blijvende veranderingen in hun levensstijl aan te brengen, wat kan leiden tot een grotere tevredenheid van de patiënt en betere gezondheidsresultaten in het algemeen.


Hoe kunnen zorgverleners levensstijlgeneeskunde integreren in hun dagelijkse praktijk?

Er zijn er veel manieren waarop zorgverleners levensstijlgeneeskunde kunnen integreren in hun dagelijkse praktijk.

Het is belangrijk op te merken dat het opnemen van levensstijlgeneeswijzen niet per se tijdrovend hoeft te zijn. Hoewel het aanvankelijk enige inspanning vergt, kan het op lange termijn tijd en geld besparen door het risico op chronische ziekten en de behoefte aan dure medische behandelingen te verminderen.

Ook artsen die standaardzorg verlenen kunnen levensstijlgeneeswijzen in hun praktijk opnemen op een manier die zowel voor henzelf als voor hun patiënten efficiënt en duurzaam is.

- Zorgverleners kunnen principes van levensstijlgeneeskunde opnemen in behandelplannen. en zo patiënten in staat stellen een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheid.

- Voorbeelden zijn het bevorderen van gezond gedrag (door bv. motiverende gespreksvoering), het aanpakken van onderliggende levensstijlfactoren die bijdragen aan chronische ziekten,

Anderzijds kunnen zorgverleners hun patiënten:

- voedingsadviezen aanbieden en hen informatie geven over gezonde eetgewoonten en de rol van voeding bij het voorkomen en behandelen van chronische ziekten, aangezien voeding een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling ervan. Dit kan gebeuren via individuele consulten of groepssessies;

- aanmoedigen om lichamelijk actief te zijn en hen informatie geven over de voordelen van lichaamsbeweging voor de algehele gezondheid en het mentale welzijn. Ze kunnen patiënten ook doorverwijzen naar programma's voor lichaamsbeweging of hulpbronnen in de gemeenschap die hen kunnen ondersteunen bij het aannemen van een actievere levensstijl;

- stressbeheersingstechnieken aanraden bij hun patiënten, zoals mindfulness , meditatie, yoga of andere ontspanningstechnieken, en hen informatie geven over de rol van stress bij de ontwikkeling en het beheer van chronische ziekten;

- patiënten doorverwijzen om hen gerichter te ondersteunen, zoals voor diëtiek, personal training, levensstijl coaching, of het voorzien van programma's voor lichaamsbeweging en stressbeheersing.


- Medische professionals zouden in het kader van hun medische opleiding training in levensstijlgeneeskunde kunnen krijgen . Dit zou hen in staat stellen hun patiënten alomvattende en holistische zorg te verlenen en de onderliggende oorzaken van chronische ziekten aan te pakken.

- Gezondheidszorginstellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken, zouden een reeks diensten of trajecten op het gebied van levensstijlgeneeskunde kunnen aanbieden aan hun patiënten, waaronder voedingsadviezen, programma's voor lichaamsbeweging, technieken voor stressbeheersing en andere interventies voor een gezonde levensstijl.

- Gezondheidszorginstellingen zouden kunnen samenwerken met maatschappelijke organisaties, zoals sportscholen, yogastudio's en buurthuizen, om hun patiënten diensten op het gebied van levensstijlgeneeskunde aan te bieden. Dit kan het voor patiënten gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot deze diensten en ze op te nemen in hun dagelijks leven.

- Zorginstellingen zouden richtlijnen en protocollen op het gebied van levensstijlgeneeskunde kunnen invoeren, met inbegrip van normen voor de opleiding en certificering. Dit zou ervoor zorgen dat patiënten hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde zorg krijgen.

- Elektronische medische dossiers kunnen een sectie bevatten voor informatie over levensstijlgeneeskunde, zoals het dieet van een patiënt, gewoonten op het gebied van lichaamsbeweging en technieken voor stressbeheersing. Zo kunnen zorgverleners het levensstijlgedrag van hun patiënten volgen en persoonlijke aanbevelingen geven.


Samenvatting

Levensstijlgeneeskunde heeft het potentieel om de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen aanzienlijk te verbeteren, en is een cruciaal onderdeel van een duurzaam gezondheidszorgsysteem. Door de onderliggende levensstijlfactoren aan te pakken die bijdragen tot de ontwikkeling en progressie van chronische ziekten, kunnen levensstijlgeneeswijzen de behoefte aan dure medische behandelingen voorkomen en de algemene gezondheid en het welzijn verbeteren.

Het stelt mensen in staat hun gezondheid in eigen hand te nemen en is een effectieve aanpak voor de preventie en behandeling van chronische ziekten.


Conclusie

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze innovatieve aanpak is om de onderliggende oorzaken van chronische ziekten aan te pakken en het immuunsysteem te verbeteren. Het is mijn professionele mening dat iedereen zou moeten overwegen om levensstijlgeneeskunde in zijn gezondheidszorgplan op te nemen. Investeer vandaag nog in jou gezondheid of die van je patiënten, kies voor levensstijlgeneeskunde.

 

Meer over LifeMe leren kennen?

Bekijk onze events, of volg ons op instagram of facebook.

 

Referenties


Barbour, K. A., Edenfield, T. M., & Blumenthal, J. A. (2007). Exercise as a treatment for depression and other psychiatric disorders: a review. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 27(6), 359–367. https://doi.org/10.1097/01.HCR.0000300262.69645.95

Bouchard, C., Shephard, R. J., & Stephens, T. (n.d.). Exercise, fitness, and health: the consensus statement. Exercise. Retrieved February 11, 2021, from https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19921892113

Chong, C. S. M., Tsunaka, M., Tsang, H. W. H., Chan, E. P., & Cheung, W. M. (2011). Effects of yoga on stress management in healthy adults: A systematic review. Alternative Therapies in Health and Medicine, 17(1), 32–38.

Clarke, C. A., Frates, J., & Pegg Frates, E. (2016). Optimizing lifestyle medicine health care delivery through enhanced interdisciplinary education. American Journal of Lifestyle Medicine, 10(6), 401–405. https://doi.org/10.1177/1559827616661694

Collings, C., Frates, E. P., & Shurney, D. (2022). The time is now for lifestyle medicine: lesson from lifestyle medicine leaders. American Journal of Lifestyle Medicine, 16(5), 557–561. https://doi.org/10.1177/15598276221088807

Desroches, S., Lapointe, A., Ratté, S., Gravel, K., Légaré, F., & Turcotte, S. (2013). Interventions to enhance adherence to dietary advice for preventing and managing chronic diseases in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD008722. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008722.pub2

Downes, L., St Hill, H., & Mays, T. (2021). A-SMART Lifestyle Behaviors Model for health, wellbeing, and immune system enhancement. The Nurse Practitioner, 46(9), 31–39. https://doi.org/10.1097/01.NPR.0000769748.45938.10

Edington, D. W., Burton, W. N., & Schultz, A. B. (2020). Health and economics of lifestyle medicine strategies. American Journal of Lifestyle Medicine, 14(3), 274–277. https://doi.org/10.1177/1559827620905782

Ford, E. S., Bergmann, M. M., Kröger, J., Schienkiewitz, A., Weikert, C., & Boeing, H. (2009). Healthy living is the best revenge: findings from the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam study. Archives of Internal Medicine, 169(15), 1355–1362. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.237

Funnell, M. M. (2004). Patient empowerment. Critical Care Nursing Quarterly, 27(2), 201–204. https://doi.org/10.1097/00002727-200404000-00012

Galani, C., Schneider, H., & Rutten, F. F. H. (2007). Modelling the lifetime costs and health effects of lifestyle intervention in the prevention and treatment of obesity in Switzerland. International Journal of Public Health, 52(6), 372–382. https://doi.org/10.1007/s00038-007-7014-9

Katz, D. L., Frates, E. P., Bonnet, J. P., Gupta, S. K., Vartiainen, E., & Carmona, R. H. (2018). Lifestyle as medicine: the case for a true health initiative. American Journal of Health Promotion, 32(6), 1452–1458. https://doi.org/10.1177/0890117117705949

Kushner, R. F., & Sorensen, K. W. (2013). Lifestyle medicine: the future of chronic disease management. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity, 20(5), 389–395. https://doi.org/10.1097/01.med.0000433056.76699.5d

Li, G., Zhang, P., Wang, J., Gregg, E. W., Yang, W., Gong, Q., Li, H., Li, H., Jiang, Y., An, Y., Shuai, Y., Zhang, B., Zhang, J., Thompson, T. J., Gerzoff, R. B., Roglic, G., Hu, Y., & Bennett, P. H. (2008). The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-up study. The Lancet, 371(9626), 1783–1789. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60766-7

Mechanick, J. I., & Kushner, R. F. (2016). Why Lifestyle Medicine? In J. I. Mechanick & R. F. Kushner (Eds.), Lifestyle Medicine (pp. 1–8). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24687-1_1

Mechanick, J. I., & Kushner, R. F. (Eds.). (2020). Creating a lifestyle medicine center: from concept to clinical practice. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48088-2

Miller, W., & Rollnick, S. (2003). Motivational interviewing: preparing people for change, 2nd ed. Journal for Healthcare Quality, 25(3), 46. https://doi.org/10.1097/01445442-200305000-00013

Monye, I., & Adelowo, A. B. (2020). Strengthening immunity through healthy lifestyle practices: Recommendations for lifestyle interventions in the management of COVID‐19. Lifestyle Medicine, 1(1). https://doi.org/10.1002/lim2.7

Ornish, D., Brown, S. E., Scherwitz, L. W., Billings, J. H., Armstrong, W. T., Ports, T. A., McLanahan, S. M., Kirkeeide, R. L., Brand, R. J., & Gould, K. L. (1990). Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. The Lancet, 336(8708), 129–133. https://doi.org/10.1016/0140-6736(90)91656-u

Pascoe, M. C., Thompson, D. R., Jenkins, Z. M., & Ski, C. F. (2017). Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric Research, 95, 156–178. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.08.004

Patel, P., & Madrid, M. (2021). Successfully integrating lifestyle medicine into health systems. American Journal of Lifestyle Medicine, 15(5), 510–513. https://doi.org/10.1177/15598276211008397

Polak, R., Pojednic, R. M., & Phillips, E. M. (2015). Lifestyle Medicine Education. American Journal of Lifestyle Medicine, 9(5), 361–367. https://doi.org/10.1177/1559827615580307

Rippe, J. M. (2018). Lifestyle medicine: the health promoting power of daily habits and practices. American Journal of Lifestyle Medicine, 12(6), 499–512. https://doi.org/10.1177/1559827618785554

Roberts, C. K., & Barnard, R. J. (2005). Effects of exercise and diet on chronic disease. Journal of Applied Physiology, 98(1), 3–30. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00852.2004

The Use of Meditation–Relaxation Techniques for the Manageme... : Journal of Occupational and Environmental Medicine. (n.d.). Retrieved January 19, 2023, from https://journals.lww.com/joem/Abstract/1980/04000/The_Use_of_Meditation_Relaxation_Techniques_for.3.aspx


792 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page